Polska pomoc

Szkolenie dla młodych dyplomatów z krajów rozwijających się

Na początku września br. przyjechali do Warszawy młodzi dyplomaci z krajów Europy Wschodniej, Afryki i Azji w celu poszerzenia wiedzy w zakresie współpracy międzynarodowej, demokratyzacji i sposobów rozwiązywania towarzyszących jej problemów ekonomicznych i społecznych. Jest to już druga edycja szkolenia. Pierwsza miała miejsce w lipcu ubiegłego roku. Wtedy uczestnikami były 24 osoby z 10 krajów m.in. z Ukrainy, Mołdowy, Gruzji, Togo, Tanzanii i Mozambiku.

Oto wypowiedź jednego z uczestników zeszłorocznego szkolenia:

„Braliśmy udział w wykładach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, które jest niezwykle ważną kwestią. - powiedziała Maraim Maisaia z Gruzji - Skorzystaliśmy też wiele z wykładów na temat protokołu oraz procedur dyplomatycznych. Jesteśmy młodymi dyplomatami, wiele się już nauczyliśmy, ale wciąż zdobywamy nową wiedzę".

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie krajów rozwijających się udziałem w szkoleniu oraz sukces pierwszej jego edycji w 2006 r., tegoroczne szkolenie odbędzie się w dwóch turach: we wrześniu i w październiku. Łącznie odwiedzi Polskę 50 młodych dyplomatów z 13 krajów, tj. Ukrainy, Afganistanu, Gruzji, Mołdowy, Tanzanii, Autonomii Palestyńskiej, Iraku, Jemenu, Senegalu, Mali, Beninu, Botswany, Kamerunu. Szkolić się będą w zakresie współpracy międzynarodowej, procesów demokratyzacji oraz protokołu dyplomatycznego w kontekście wyzwań ekonomiczno-społecznych krajów, z których pochodzą. W programie przewidziano ponadto wizytę studyjną w Krakowie i Kazimierzu Dolnym, a także czynny udział młodych dyplomatów w Forum Polskiej Pomocy Zagranicznej 22 września w Warszawie.

Organizatorem szkolenia jest Departament Współpracy Rozwojowej przy współpracy z Akademią Dyplomatyczną Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Wykładowcami są profesorowie uniwersyteccy, pracownicy MSZ oraz wykładowcy Akademii Dyplomatycznej.

Mamy nadzieję, że opinie uczestników tegorocznych szkoleń będą równie pozytywne jak w ubiegłym roku.

w górę

Tagi