Polska pomoc

Szkolenie MSZ

W ramach Programu "Wolontariat - polska pomoc" organizowane są spotkania informacyjne i szkolenia MSZ dla kandydatów na wolontariuszy.

Kandydaci na wolontariuszy powinni mieć na uwadze, że konkurs przebiega dwuetapowo:

  1. w pierwszej kolejności ocenie Zespołu Konkursowego podlegają wnioski projektowe. Lista wstępnie wyselekcjonowanych wniosków projektowych jest ogłaszana na stronie internetowej www.polskapomoc.gov.pl
  2. w kolejnym etapie wolontariusze zgłoszeni do projektów wstępnie wyselekcjonowanych będą zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez MSZ, a także do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.

Uwaga! Już we wniosku projektowym należy wskazać preferowany termin szkolenia. Osoby, które ukończyły szkolenie MSZ z wynikiem pozytywnym w roku poprzednim nie muszą uczestniczyć w szkoleniu w obecnej edycji konkursu.

Złożenie wniosku projektowego nie daje stuprocentowej pewności wyjazdu na wolontariat. 

Uzyskanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu przedwyjazdowym oraz brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych to warunki niezbędne do uzyskania finansowania wyjazdu określonej osoby w ramach programu wolontariatu polska pomoc.

Szkolenie ma na celu praktyczne, merytoryczne i logistyczne przygotowanie kandydatów na wolontariuszy do działań długoterminowego wolontariatu zagranicznego, w tym przeprowadzenie ostatecznej fazy rekrutacyjnej.

Główne moduły szkolenia:

  • wprowadzenie do programów pomocowych, 
  • pomoc rozwojowa,
  • edukacja rozwojowa i inicjatywa edukacyjna,
  • bezpieczeństwo i zdrowie,
  • praca w środowisku międzykulturowym,
  • zajęcia z trenerami interpersonalnymi,
  • spotkania z byłymi wolontariuszami.
w górę

Tagi