Polska pomoc

Szkolenia zawodowe dla kobiet w dystrykcie Khwaja Omari

Celem projektu było zmniejszenie analfabetyzmu kobiet z miejscowości Aqqacy, Deh Daulat, Pai Masowali oraz Deh Darat, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, a tym samym zwiększenie szans na ich aktywizację zawodową i ekonomiczną. W ramach projektu kobiety pobierały naukę pisania, czytania i matematyki, ponadto w każdej wiosce uczono ich innej umiejętności zawodowej. Szkolenia dotyczyły ręcznego ozdabiania przedmiotów użytkowych, robót na drutach, szycia na maszynie o napędzie ręcznym, wyszywania, tkania i ozdabiania tradycyjnych strojów. W sumie przeszkolono dwieście kobiet, w tym kilkadziesiąt wdów, i trzykrotnie zorganizowano sprzedaż wytworzonych produktów.

Realizujący projekt: 

Polski zespół specjalistów w PRT Ghazni 

http://www.isaf.wp.mil.pl/
w górę

Tagi

Brak komentarzy. Dodaj komentarz