Polska pomoc

Szermierze dla Palestyny

Projekt „Szermierze dla Palestyny” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. Józefa Tischnera we współpracy z Klubem Sportowym AZS-AWF Kraków. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej w 2007 roku. Projekt rozpoczął się we wrześniu i trwać będzie do końca 2007 roku.

Projekt „Szermierze dla Palestyny” zakłada przeszkolenie 12 instruktorów szermierki z Palestyńskiej Federacji Szermierczej (PFSz), co poprawi efektywność funkcjonowania tej organizacji. Projekt uczy trenerów nowoczesnych technik treningowych, podnosi ich kwalifikacje, a zdobytą wiedzę palestyńscy instruktorzy będą przekazywać dalej organizując zajęcia dla dzieci i młodzieży w innych klubach sportowych na przykład w Nablusie, Betlejem i Beit Sahour.

Zasadnicza część projektu zrealizowana została w obozie sportowym w Zakopanym, gdzie przez trzy tygodnie 12 palestyńskich instruktorów uczestniczyło w specjalistycznych zajęciach prowadzonych przez polskich instruktorów i trenerów polskich oraz zapoznawało się z praktycznymi aspektami trenera szermierki. Zajęcia były prowadzone przez pracowników KS AZS-AWF Kraków, ich program został ułożony zgodnie z powszechnie obowiązującymi międzynarodowymi standardami szermierki. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu szkolenia Palestyńczycy znacząco podnieśli swój poziom sportowy, zarówno pod względem metodologicznym, jak i praktycznym. Ich wiedza zdobywana była systematycznie podczas wykładów teoretycznych oraz treningów i zawodów. Było to zadanie trudne nie tylko dla Palestyńczyków, ale także dla koordynatorów, trenerów i zawodników. Po części rozwiązany został tym samym największy problem Palestyńskiej Federacji Szermierczej – brak szkoleniowców.

Zakupiony i podarowany PFSz sprzęt sportowy o wartości 40.000 złotych jest największym w ośmioletniej historii Palestyńskiej Federacji Szermierczej tego typu darem. Do tej pory PFSz mogła wysyłać na międzynarodowe zawody jedynie jednego zawodnika, ponieważ do dyspozycji był tylko jeden komplet sprzętu z homologacją Międzynarodowej Federacji Szermierczej. Obecnie PFSz dysponuje sześcioma kompletami, co umożliwia start pełnej drużyny w zawodach rangi Mistrzostw Świata. Jest to duży krok naprzód. Nowy sprzęt sprawdzony już został na Igrzyskach Arabskich w Kairze i w Kuwejcie, gdzie palestyńscy szermierze odnieśli parę zwycięstw.

Druga część projektu realizowana jest w Ramallah, stolicy Autonomii Palestyńskiej, gdzie przebywa polski instruktor szermierki – Aleksander Kostka. Do Ramallah przywieziony został zakupiony w Polsce sprzęt sportowy, który jest niezbędny do organizacji zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą.

Ogólnym celem projektu jest edukacja przez sport, który jest ważnym elementem rozwoju społeczeństwa. W dniu 27 września w al-Amari Camp, obozie dla uchodźców, gdzie odbywają się szermiercze treningi, rozegrano zawody indywidualne w szpadzie mężczyzn.

w górę

Tagi