Polska pomoc

 

Stworzenie specjalistycznego gabinetu rehabilitacji wzroku w ośrodku oo. Kamilianów w Tbilisi

Beneficjentami tego projektu są osoby z zaburzeniami wzroku. Z doświadczenia pracy z osobami niepełnosprawnymi w ośrodku rehabilitacyjnym oo. Kamilianów wynika, iż 45% pacjentów ma problemy ze wzrokiem. W Gruzji problematyka rehabilitacji wzroku jest bardzo słabo rozpoznana, a osoby dotknięte tym rodzajem niepełnosprawności są praktycznie pozbawione pomocy. Stworzenie specjalistycznego gabinetu w ośrodku oo. Kamilianów pozwoli tym osobom pomóc. Szczególną opieką otoczone zostaną osoby najuboższe i mieszkające poza Tbilisi.

Rehabilitacja wzroku to seria ocen diagnostycznych oraz cykl ćwiczeń, które mają pomóc słabowidzącym w pokonaniu skutków deficytów wzroku. Może uzupełniać oddziaływania medyczne, ale także przynieść korzyści w postaci lepszego funkcjonowania, nawet wtedy, gdy z medycznego punktu widzenia nic już nie da się zrobić. Proces rehabilitacji wzroku rozpoczyna się od oceny funkcjonalnej możliwości wzrokowych. Wyniki ceny funkcjonalnej są punktem wyjścia do ćwiczeń usprawniających. Przy rehabilitacji wzroku u dorosłych, gdy najczęściej mamy do czynienia ze słabowzrocznością nabytą, zajęcia usprawniające mają na celu przywrócenie maksymalnej sprawności w życiu codziennym i w pełnieniu dotychczasowych ról.

Stworzenie specjalistycznego gabinetu rehabilitacji wzroku w ośrodku oo. Kamilianów w Tbilisi

Realizacja projektu planowana jest na okres od 9 do 23 grudnia 2016 roku dzięki współpracy Ambasady RP w Tbilisi i Zakonowi Posługującemu Chorym (Kamilianie) z filią w Gruzji. Działania projektowe obejmują zakup specjalistycznego sprzętu, jego dostawę i montaż w ośrodku rehabilitacyjnym oo. Kamilianów.

Celem projektu jest wypełnienie luki w gruzińskim systemie opieki zdrowotnej polegającej na niedostatku specjalistycznych, ogólnodostępnych ośrodków rehabilitacyjnych dla osób z defektami, zaburzeniami wzroku. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie specjalistycznego gabinetu rehabilitacyjnego w ośrodku oo. Kamilianów.  

Zakon Kamilianów będzie bezpośrednio odpowiedzialny za realizację projektu, w tym zakup i dostarczenie sprzętu oraz zaaranżowanie gabinetu rehabilitacji wzroku. Zakon Kamilianów zapewnia pokrycie kosztów związanych z opłatą wyspecjalizowanej kadry, a także opłat komunalnych.  

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.

Stworzenie specjalistycznego gabinetu rehabilitacji wzroku w ośrodku oo. Kamilianów w Tbilisi

Projekt zrealizowany został w dniach od 14 do 27 grudnia 2016 roku. Jego celem było wypełnienie luki w gruzińskim systemie opieki zdrowotnej polegającej na niedostatku ogólnodostępnych specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych dla osób z defektami i zaburzeniami wzroku. Cel ten zrealizowano poprzez utworzenie specjalistycznego gabinetu rehabilitacyjnego w ośrodku rehabilitacyjno-leczniczym oo. Kamilianów w Tbilisi, który został wybrany ze względu na swoje bogate doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi, obecność wysokiej klasy okulisty wśród personelu i dużą liczbę pacjentów.

W ramach projektu zakupiono i dostarczono specjalistyczny sprzęt okulistyczny, m.in. oprawę diagnostyczną i komputery do ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Beneficjentami projektu są w pierwszej kolejności niepełnosprawni podopieczni ośrodka oo. Kamilianów w Tbilisi: około 300 dorosłych i 650 dzieci. Dodatkowo spodziewać można się dużego zainteresowania zabiegami diagnostycznymi i rehabilitacyjnymi dla pacjentów zewnętrznych na zasadach komercyjnych i w ramach państwowego systemu opieki zdrowotnej.

Koszty projektu wyniosły 40 tys. euro, co zostało w całości pokryte przez kwotę dotacji.