Polska pomoc

Spotkanie nt. sporządzania sprawozdań

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zaprasza koordynatorów i osoby odpowiedzialne za księgowość i rozliczenie projektów współfinansowanych ze środków MSZ w bieżącym roku na spotkanie na temat sposobu sporządzania sprawozdań końcowych z ich realizacji pod względem merytorycznym i finansowym.

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2008 r. (poniedziałek), w godzinach 11.00-14.00 w Warszawie w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ulicy Polnej 7A w sali konferencyjnej (I piętro).

Podczas spotkania zostaną omówione potencjalne problemy związane z dokumentowaniem części merytorycznej projektu oraz ze sporządzaniem dokumentacji finansowej projektu. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli DWR, wezmą udział pracownicy służb finansowych MSZ.

Prosimy o nadsyłanie imiennych zgłoszeń na adres: mailto:polskapomoc@msz.gov.pl najpóźniej do dnia 28 listopada 2008 r., do godziny 16.00.

Jednocześnie serdecznie zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawozdawczości z realizacji projektów ze środków MSZ i przesyłanie na ww. adres e-mail wszelkich pytań, wątpliwości i kwestii, które wydają się niejasne lub mogą powodować trudności podczas rozliczania się z dotacji, a które chcieliby Państwo poruszyć podczas planowanego spotkania.

Osobą do kontaktu jest p. Justyna Grobela, tel.: 022 523 82 28, justyna.grobela@msz.gov.pl

w górę

Tagi