Polska pomoc

Spotkanie informacyjne, prezentacja Raportu 2005 oraz otwarcie wystawy

5 września 2006 r. odbyło się spotkanie informacyjne połączone z konferencją prasową na temat pomocy dla krajów rozwijających się i krajów w okresie transformacji udzielanej przez rząd RP. Gospodarzem spotkania był Podsekretarz Stanu w MSZ, Pan Rafał Wiśniewski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ambasad krajów partnerskich polskiej pomocy, mediów, ministerstw i współpracujących z MSZ organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania został zaprezentowany Raport roczny 2005 „Polska współpraca na rzecz rozwoju", podsumowujący działania pomocowe Polski w ubiegłym roku. W roku 2005 Polska przeznaczyła na pomoc rozwojową 663 mln PLN (204 mln USD), co stanowiło 0,068% polskiego PKB. Największymi biorcami pomocy dwustronnej pozostającej w gestii MSZ w roku 2005 były Ukraina, Mołdowa i Białoruś. Pan minister Rafał Wiśniewski podkreślał rosnące znaczenie pomocy w polskiej polityce zagranicznej i jej potencjał jako instrumentu pogłębiającego współpracę społeczeństw.

Na spotkaniu przedstawiony został także nowy serwis internetowy http://www.polskapomoc.gov.pl/, w całości poświęcony udzielanej przez Polskę pomocy zagranicznej. Strona internetowa zwiększy przejrzystość realizowanych przez Polskę działań pomocowych i usprawni komunikację z partnerami zainteresowanymi współpracą z MSZ przy realizacji programu.

Spotkaniu towarzyszyło uroczyste otwarcie wystawy „Polska pomoc w obiektywie". Wystawa prezentuje m.in. zdjęcia z projektów pomocowych zrealizowanych w latach 2004-2005 przez polskie organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dokumentację zdjęciową pomocy humanitarnej udzielonej przez Polskę oraz dokumentację projektów sfinansowanych za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych w Afryce. Wystawę można oglądać w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie do 12 września 2006 r.

w górę

Tagi