Polska pomoc

Skład Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych

Skład Rady Programowej Współpracy Rozwojowej II kadencji:

 1. Pan Maciej Lang, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej, Przewodnicząca Rady
 2. Pan Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 3. Pan Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
 4. Pan Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
 5. Pani Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 6. Pan Bartosz Nieścior, Drektor Biura Ministra Środowiska
 7. Pan Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 8. Pan Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
 9. Pani Katarzyna Rutkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia
 10. Pan Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 11. Pani Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 12. Pan Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 13. Pan Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 14. Pan Józef Brynkus, poseł, Klub Poselski Kukiz`15
 15. Pan Bogdan Rzońca, poseł, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
 16. Pani Krystyna Skowrońska, poseł, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
 17. Pan Krzysztof Słoń, senator, Klub Senatorów Prawo i Sprawiedliwość
 18. Pani Aleksandra Antonowicz-Cyglicka, Członek Zarządu Grupy Zagranica
 19. Pan Wiesław Ptach, Prezes Fundacji Nauka dla Rozwoju
 20. Pani Marta Joanna Titaniec, Klub Inteligencji Katolickiej
 21. Pan Wojciech Wilk, Prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej
 22. Pan Janusz Pietkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 23. Pan Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

 

 1. W miejsce Pani Renaty Szczęch nowym członkiem Rady został Pan Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 2. W miejsce Pana Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego nowym członkiem Rady został Pan Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.
 3. W miejsce Pani Teresy Czerwińskiej nowym członkiem Rady został Pan Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 4. Nowym członkiem Rady został Pan Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
 5. W miejsce Pana Jakuba Skiby nowym członkiem Rady została Pani Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 6. W miejsce Pana Jerzego Kwiecińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, nowym członkiem Rady został Pan Paweł Chorąży, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
 7. W miejsce Pani Magdaleny Bodzenty nowym członkiem Rady został Pan Bartosz Nieściora, Dyrektor Biura Ministra Środowiska.
 8. W miejsce Pana Aleksandra Bobko nowym członkiem Rady został Pan Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu ww Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 9. W miejsce Pani Marzenny Drab nowym członkiem Rady został Pan Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
 10. W miejsce Pana Pawła Chorążego nowym członkiem Rady została Pani Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
w górę

Tagi