Polska pomoc

Seminarium dla przedstawicieli nowych państw członkowskich Unii Europejskiej

6 listopada Komisja Europejska zorganizuje w Lizbonie seminarium poświęcone budowaniu wsparcia i konsensusu wobec polityki rozwojowej pt. „Building suport fir Development policie among national partners". W seminarium będą uczestniczyć przedstawiciele parlamentów, środowisk naukowych, świata mediów, organizacji pozarządowych oraz administracji.

Uczestnicy seminarium pogłębią wiedzę na temat polityki współpracy rozwojowej prowadzonej przez Unię Europejską oraz rozważą możliwości pobudzenia i rozwijania zainteresowania oraz wsparcia społecznego dla polityki rozwojowej własnych pastw oraz UE.

w górę

Tagi