Polska pomoc

Seminarium „Pomoc zagraniczna – doświadczenia, wyzwania, trendy”

W dniach 15-16 października br. w Sejmie RP odbyło się seminarium pt. „Pomoc zagraniczna - doświadczenia, wyzwania, trendy" zorganizowane przez Komisję Spraw Zagranicznych Sejmu RP, Fundację Europejski Instytut na rzecz Demokracji oraz Fundację National Endowment for Democracy.

Głównym celem seminarium było zapoznanie polskich parlamentarzystów z rolą jaką pełni udzielanie pomocy rozwojowej w polityce zagranicznej państwa,  z trendami obecnymi wśród światowych donatorów, a przede wszystkim z wyzwaniami przed jakimi stoją organizacje pomocowe działające na arenie międzynarodowej. W seminarium udział wzięli przedstawiciele amerykańskich i europejskich agencji rządowych i pozarządowych zajmujących się pomocą rozwojową i procesami demokratycznymi na świecie. Zaproszeni goście zaprezentowali rozwiązania i modele funkcjonujące w wybranych agencjach i systemach pomocowych w ich krajach, które następnie omawiane były podczas debaty podsumowującej.

Zaproszonych gości powitał Marszałek Sejmu RP Pan Bronisław Komorowski. Następnie, w imieniu Ministra Spraw Zagranicznych, Pani Minister Grażyna Bernatowicz wygłosiła przemówienie, w którym podkreśliła z jednej strony chęć udzielania przez Polskę pomocy rozwojowej, a z drugiej ograniczenia natury prawnej, utrudniające skuteczne kreowanie tego aspektu polityki zagranicznej państwa.  Seminarium prowadził Pan Krzysztof Lisek, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. Komisję reprezentował również Wiceprzewodniczący Pan Robert Tyszkiewicz. Założenia oraz polskie osiągnięcia na arenie pomocy zagranicznej zaprezentował Pan Marek Ziółkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi:

Bernard Meijerman - Dyrektor Programu MATRA, Holandia
Patricia Davis - Doradca Generalny d.s. Demokracji, USAID
Rodger Potocki - Dyrektor na Europę i Eurazję, National Endowment for Democracy
Patricia Davis - Doradca Generalny d.s. Demokracji, USAID
Rodger Potocki - Dyrektor na Europę i Eurazję, National Endowment for Democracy (NED )
Ivan Doherty - Dyrektor  ds.  Programowych,  National Democratic Institute for International Affairs 
Jan Surotchak - Dyrektor na Europę, International Republican Institute for International Affairs
Joerg Forbrig  - Dyrektor Projektów, German Marshall Fund US, Bratysława
David French - Dyrektor Wykonawczy, Fundacja Westminster na rzecz Demokracji, Wielka Brytania
Bernard G. Meijerman - Dyrektor Programu MATRA, Holandia
Anna Bölling  - Fundacja Konrada Adenaurea, Niemcy, Biuro w Polsce
Kalle Hellman - Przedstawiciel Dyrektora Generalnego SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency),  Szwecja
Gilles Carasso - Doradca ds. Współpracy i Kultury w Ambasadzie Francji w Polsce
Jeff Lovitt - Dyrektor Wykonawczy, PASOS, 
Jan Làtal - Departament Demokracji i Praw Człowieka w MSZ Republiki Czeskiej
Marieke van Doorn - European Partnership for Democracy ( EPD)
Ric Todd - Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce

ED,JZ

foto: Paweł Mitrus

w górę

Tagi