Polska pomoc

 

Rozwój turystyki szansą dla regionu. Wsparcie rynku pracy w regionie Imereti.

Podjęte działania to kontynuacja projektu „Rozwój potencjału turystycznego w rejonie Imereti. Wsparcie regionalnego rynku pracy” z roku 2014 i odpowiedź na potrzeby zdiagnozowane podczas pracy w regionie. Imeretia to jeden z najpiękniejszych regionów Gruzji, z historią sięgająca czasów antycznych i niezrównanymi walorami turystycznymi. Turystów w regionie przybywa — tanie linie lotnicze uruchomiły stałe połączenia lotnicze do Kutaisi. Trend wzrostowy liczby przyjezdnych potwierdza Narodowa Administracja Turystyki w Gruzji.

Naprzeciw potencjału oraz zwiększającej się liczby turystów w Kutaisi, stoi brak umiejętności lokalnej społeczności w wykorzystywaniu zasobów regionu, ich promocji, także trudność z adaptacją do zmian na rynku pracy przy ciągle wysokim bezrobociu. Dla rozwoju małych biznesów w branży turystycznej swoistym hamulcem jest to, że turysta ogranicza czas spędzony w regionie Imereti do minimum. Jest to wynik braku informacji o tym, co można ciekawego robić i zobaczyć w regionie.

Beneficjenci projektu to przedstawiciele społeczności lokalnej Imereti. Beneficjentami szkoleń dla pracowników gospodarstw agroturystycznych i winnic są ich właściciele lub pracownicy;  beneficjentami szkoleń ze sprzedaży są osoby, które pracują albo chcą podjąć prace bazującą na sprzedaży produktów i kontaktami z klientem.

Rozwój turystyki szansą dla regionu. Wsparcie rynku pracy w regionie Imereti.

Projekt miał na celu wzmocnienie potencjału ekonomicznego rejonu Imereti - jednego z najpiękniejszych regionów Gruzji - poprzez rozwój lokalnej turystyki z głównym nastawieniem na wzmocnienie mikroprzedsiębiorczości. Działania były nakierowane na uzupełnienie i dystrybucję informacji o Imereti oraz rozwinięcie oferty turystycznej służącej zarówno zwiedzającym, jak i mieszkańcom regionu, by sami kreowali swoje miejsca pracy. Cel ten został osiągnięty poprzez rozbudowę oraz dystrybucję informacji turystycznych na temat atrakcji regionu w Kutaisi oraz treningi i szkolenia wspierające rozwój mikroprzedsiębioczości.

Wykonawcą projektu była Fundacja ICAD wraz z partnerem lokalnym – Tourism and Reality. Beneficjenci projektu to przedstawiciele społeczności lokalnej rejonu Imereti, właściciele gospodarstw, winnic, a także osoby pracujące lub planujące pracę z klientem.

Rozwój turystyki szansą dla regionu. Wsparcie rynku pracy w regionie Imereti.

Wskutek realizacji projektu strona internetowa www.visitkutaisi.com została rozbudowana o dodatkowe zakładki. Wzrosły też liczby wejść na stronę internetową oraz liczba polubień na Facebooku.

Wydrukowano i rozdystrybuowano 9 000 kopii przewodnika „Explore Georgia, Visit Imeretii”, a także 4 000 kopii ulotek przygotowanych w roku 2014. Przeprowadzono szkolenie z zakresu marketingu i obsługi klienta, a następnie zrealizowano wizyty gości w ramach sprawdzenia możliwości gospodarstw i winnic. Każde ze zrekrutowanych gospodarstw i winnic funkcjonuje na rynku turystycznym Imereti. 30 osób zostało przeszkolonych ze sprzedaży i obsługi klienta. Szkolenia odbyły się w 3 turach, w każdej turze przeszkolono 10 osób.