Polska pomoc

 

Rozwój turystyki konnej i budowa lokalnej sieci partnerstwa w społecznościach wiejskich okolic Borżomi w Gruzji

Projekt dotyczył okolic Parku Narodowego Borżomi-Karagauli w środkowej Gruzji, głównie wiosek na terenie gminy Borżomi. Około 35 tys. jej mieszkańców utrzymuje się z działalności rolniczej prowadzonej dla zaspokojenia własnych potrzeb, a bezrobocie w regionie sięga 50%. Rejon Parku Narodowego jest atrakcyjny pod względem turystyki konnej i ma w tym zakresie ogromne niewykorzystane możliwości.  W 2011 roku Park Narodowy odwiedziło 16 213 turystów, w tym 38% zagranicznych. W 2012 roku Park odwiedziło 21 620 turystów, w tym 35% zagranicznych, a 40% turystów wykazało zainteresowanie turystyka konną. Dane te pochodzą z Parku Narodowego Borżomi i pokazują duży wzrost atrakcyjności turystycznej Parku, w tym również zainteresowanie turystyka konną.

Rozwój turystyki konnej i budowa lokalnej sieci partnerstwa w społecznościach wiejskich okolic Borżomi w Gruzji

Celem projektu było podniesienie jakości życia i redukcja bezrobocia mieszkańców wsi w okolicach Parku Narodowego Borżomi, poprzez zwiększenie przedsiębiorczości i zdolności samodzielnego generowania zarobków oraz podniesienie jakości usług turystyki konnej we wsiach okolic Borżomi.

W wyniku działań projektowych zostały osiągnięte wszystkie zakładane cele. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu nastąpiło podniesienie jakości życia uczestników projektu i ich rodzin. Z danych z Parku Narodowego wynika, że z ok. 38 tyś. turystów, którzy odwiedzili  go w 2013 roku aż ok. 20% skorzystało z wynajmu koni, co daje liczbę min. 7 000 wypożyczeni koni w sezonie, a co za tym idzie znaczny wzrost dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności.

Głównymi organizatorami wycieczek w Parku byli uczestnicy projektu. Uzyskano efekt redukcji bezrobocia w okolicach Parku Narodowego Borżomi dzięki uzyskaniu kwalifikacji przewodnika wycieczek konnych przez 11 osób, kwalifikacji wytwórcy siodeł przez 2 osoby i kwalifikacji kowala przez 4 osoby. Uczestnicy projektu otrzymali przy tym – częściowo przy swoim finansowym 15% współudziale – odpowiednie narzędzia do wykonywania wyuczonych zawodów na najwyższym poziomie (odpowiednie siodła, narzędzia do ich produkcji) i sprzęt podkówniczy (sprzęt kowalski był przekazany bezpłatnie).

Dzięki projektowi rozpoczęta została współpraca pomiędzy władzami lokalnymi, Dyrekcją Parku Narodowego Borżomi-Karagauli i uczestnikami projektu, którzy zrzeszyli się w Stowarzyszenie „Horse Tours Georgia”. Stowarzyszenie jest swego rodzaju grupą producencką właścicieli koni – przewodników wycieczek konnych.