Polska pomoc

 

Trwają prace nad przeniesieniem do repozytorium informacji nt. zrealizowanych już projektów polskiej współpracy rozwojowej.
Repozytorium będzie systematycznie uzupełniane o dane znajdujące się obecnie w bazie wniosków konkursowych, a także o informacje nt. nowych projektów.

 

Rozwój? Nie szkodzi. Kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju skierowana do młodzieży, studentów i osób dorosłych.

Jak pokazują badania opinii publicznej przeprowadzone przez TNS Polska na zlecenie MSZ w 2015 r., tylko 7% respondentów słyszało o nowej agendzie rozwojowej ONZ, co wskazuje na relatywni niski poziom wiedzy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR).

Projekt ma za zadanie rozwinąć wiedzę uczestników na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez pokazanie nowego paradygmatu rozwoju wszystkich społeczeństw, który jednocześnie żadnemu z nich nie będzie szkodzić.

Rozwój? Nie szkodzi. Kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju skierowana do młodzieży, studentów i osób dorosłych.

Jest to projekt modułowy, który jest realizowany w Polsce w okresie 1 sierpnia 2016 – 31 grudnia 2017 r., w Szczecinie, Wrocławiu, Lublinie, Rzeszowie i Łodzi. Jego głównymi adresatami są dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież̇, studenci, dorośli (rodzice i dziadkowie) oraz użytkownicy Internetu.

Wykonawcą projektu jest Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (PZS), a partnerami 4 organizacje członkowskie PZS – Ośrodek Działań́ Ekologicznych „Źródła” (Łódź́), Stowarzyszenie “Ekoskop” (Rzeszów), Towarzystwo Dla Natury i Człowieka (Lublin) i Fundacja EkoRozwoju (Wrocław).

Bezpośrednim celem projektu jest dostarczenie młodzieży i osobom dorosłym rzetelnej wiedzy nt. Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR) i możliwego udziału polskiego społeczeństwa w ich realizacji. W ramach projektu w ciągu dwóch lat zostaną zorganizowane 24 wydarzenia edukacyjne w 5 miastach Polski (10 Global Justice Night, 5 Global Justice Morning, 9 warsztatów dla studentów Luch&Learn na podstawie wcześniej opracowanego scenariusza), zostanie przygotowana wystawa z infografikami i broszura nt. CZR, a także krótki film promocyjny nt. wydarzenia Global Justice Night oraz inne materiały promocyjne.

Projekt, poprzez informowanie o Celach Zrównoważonego Rozwoju, ma w długofalowej perspektywie przyczynić się̨ ich realizacji, skupiając się na tych celach, których realizacja  może być́ bezpośrednio wspierana przez odpowiedzialne postawy indywidualnych obywateli. Są to:

• cel 1. dotyczący eliminacji ubóstwa,

• cel 2. w aspekcie promowania zrównoważonego modelu rolnictwa,

• cel 7. w aspekcie budowania dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii,

• cel 12. w aspekcie tworzenia wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji,

• cel 13. w aspekcie promowania działań́ mitygujących zmiany klimatu,

• cel 17. w aspekcie partnerskiej współpracy między społeczeństwami wspierającej mądre inwestowanie środków publicznych dla zrównoważonego rozwoju, dostęp do technologii i oparty na sprawiedliwych zasadach światowy system wymiany handlowej.