Polska pomoc

Rozpoczęcie Szkolenia dla młodych dyplomatów z krajów rozwijających się

Do Polski przybyli młodzi dyplomaci z krajów rozwijających się. Na szkoleniu, które zorganizował Departament Współpracy Rozwojowej MSZ oraz Akademia Dyplomatyczna PISM pogłębią swoją wiedzę z zakresu dobrego rządzenia, tematyki Unii Europejskiej oraz innych istotnych dla rozwoju ich krajów dziedzin.

W dniach 3-28 lipca 2006 r. Departament Współpracy Rozwojowej we współpracy z Akademią Dyplomatyczną PISM realizuje Warszawie projekt „Szkolenie dla młodych dyplomatów z krajów rozwijających się”. Do udziału w szkoleniu, za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych, zaprosiliśmy młodych dyplomatów z Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Afryki.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji młodych pracowników resortów spraw zagranicznych w partnerskich krajach rozwijających się w Afryce, Azji i Europie Wschodniej w zakresie współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie wiedzy na temat procesów demokratyzacji i sposobów rozwiązywania towarzyszących im problemów ekonomicznych i społecznych. Uczestnikami projektu jest 24 młodych dyplomatów.

Program szkolenia obejmuje 120 godzin wykładowych, w tym seminaria i panele dyskusyjne. Wykładowcami są profesorowie uniwersyteccy, pracownicy, ambasadorowie i dyrektorzy departamentów w MSZ oraz wykładowcy Akademii Dyplomatycznej. W ramach szkolenia odbędzie się także cykl spotkań z osobami, które miały istotny wpływ na przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce po 1989 roku.

Zobacz zdjęcia w galerii fotografii.

w górę

Tagi