Polska pomoc

Reportaże radiowe o pomocy rozwojowej 2019

Polskie projekty pomocowe w Kenii

Polski wkład w budowę tam piaskowych w Kenii

Kĩw'ũ to woda w języku kikamba. Jej pozyskiwanie w kenijskich wioskach jest ogromnym wyzwaniem. O projekcie budowy tam w Kenii, finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a realizowanym przez Polską Akcję Humanitarną w ramach Polska pomoc opowiada red. Wioletta Myszkowska

Reportaż oraz fotoleracja na stronach Raportu o stanie świata Programu Trzeciego PR

Spółdzielnia Ushirika

W spółdzieli usytuowanej w najbiedniejszej dzielnicy Mathare pracują kobiety znajdujące się w trudnym położeniu, posiadające duży bagaż doświadczeń wynikających z trudnego położenia społecznego. Dotychczasowe działania Spółdzielni zostały zauważone tak w slumsie, jak i poza jego granicami, a kobiety uzyskały możliwość zarobkowania przekładającego się na duże polepszenie ich sytuacji ekonomicznej, a tym samym na usamodzielnienie.

Reportaż oraz fotorelacja na stronach Raportu o stanie świata Programu Trzeciego PR

Jak Polska pomaga ukraińskim żołnierzom wracającym z pola walki?

Reportaż dot. znaczenia pomocy psychologicznej, indywidualnej i grupowej weteranom, ich rodzinom oraz osobom, które ucierpiały na skutek konfliktu na Ukrainie. Realizatorem projektu jest Fundacja Kalejdoskop Kultur.

Reportaż oraz fotoleracja na stronach Raportu o stanie świata Programu Trzeciego PR

Ratownictwo górskie w Gruzji

Górskie służby ratowonicze działające w estii, Svantii i Kazbegu wspierane są przez Polską pomoc. Podnoszenie kwalifikacji Gruzinów oraz o tworzeniu struktur ratownictwa, realizowanym przez Fundację ICAD w reportażu autorstwa Pawła Drozda.

Reportaż oraz fotorelacja na stronach internetowych Programu Trzeciego PR.

 Jak Polska pomaga młodym kobietom w Senegalu?

Zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych młodych kobiet następuje dzięki modernizacji szkół zawodowych w Dakarze i Joalu - projekt realizowany przez Fundację Dobra Fabryka w Senegalu

 

Reportaż oraz fotorelacja na stronie internetowej Raportu o stanie świata Programu Trzeciego PR

   Rowerem do Grodna w ramach projektu Polskiej pomocy


Szlak rowerowy AugustVelo  na terenie części Kanału Augustowskiego to efekt współpracy  Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Reportaż oraz fotorelacja na stronach Raportu o stanie świata Programu Trzeciego PR

Polski szpital pomaga pacjentom w Ugandzie

1 grudnia miała miejsca uroczysta inauguracja szpitala zbudowanego przez zakon Franciszkanów Konwentualnych. Projekt zakładał zakup sprzętu, umożliwiający działalność leczniczą Wanda Matugga Health Center im.Wandy Błeńskiej w zakresie podstawowej opieki medycznej, stomatologii, chirurgii, położnictwa oraz ratownictwa medycznego. 

Wanda Błeńska (1911-2014) to polska lekarka, misjonarka, która do 1994 roku pracowała w Ugandzie.

Pierwsze dziecko, które urodziło się w szpitalu to dziewczynka, która na cześć patronki szpitala dostała na imię Wanda (przy porodzie uczestniczyły wolontariuszki z Polski).

 

Reportaż oraz fotorelacja na stronach Raport o stanie świata Programu Trzeciego PR.

w górę

Tagi