Polska pomoc

Reportaże radiowe o pomocy rozwojowej 2017

Reportaż prezentuje jedno z przedsięwzięć zrealizowanych przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej. Dzięki współpracy Fundacji Partners Polska oraz jej kenijskiego partnera – Education Effect Africa zrealizowano kompleksowy projekt dla kenijskich dzieci w wieku przedszkolnym. Przedsięwzięcie adresowane było do 10 szkół, które zapewniają edukację przedszkolną dzieciom z półpustynnych obszarów wiejskich okręgu Mbita. W ramach projektu zbudowano cztery budynki przedszkolne dostosowane do wieku i potrzeb dzieci oraz przeszkolono nauczycieli na temat metod nauczania i opieki nad dziećmi w wieku 0-8 lat.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2017 Kenia

PR I

Lepszy dostęp do edukacji dla dzieci w Kenii 5 min polski

Ludność miejscowa, przymusowi przesiedleńcy z terenów objętych konfliktem zbrojnym, w tym często niepełnosprawne dzieci, inwalidzi, którzy mieszkają albo trafili do Obwodu Zaporoskiego i Charkowskiego mogą otrzymać pomoc medyczną, psychologiczną, bezpłatne lekarstwa i artykuły higieniczne w „gabinecie medyczno-socjalnym” w Zaporożu. Bardzo ważnym aspektem działalności gabinetu jest pomoc psychologiczna – najczęściej wydawane są leki uspokajające. Projekt jest realizowany przez Caritas Polska dzięki pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych udzielanej w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2017 Ukraina

PR I

Gabinet medyczno-społeczny w Zaporożu. Ukraina 6 min polski

Myśląc o lepszej przyszłości dzieci mieszkających w Tanzanii i zapewnieniu ochrony przyrody na wzgórzach Kilimandżaro lokalni aktywiści prowadzą działania polegające nie tylko na sadzeniu nowych drzew, ale propagowaniu produkcji brykietów z biomasy. Zamiast wycinać drzewa, do produkcji energii wykorzystuje się odpady rolne i leśne. Projekt jest realizowany przez Fundację Ekonomiczną Polska – Afryka Wschodnia, a finansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2017 Tanzania

PR I

Alternatywne źródła energii – brykiety z biomasy – Tanzania 6 min polski

W Iwano-Frankiwsku polscy strażacy spod Karpat pomagali miejscowej służbie ds. sytuacji nadzwyczajnych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Obwód iwanofrankiwski to rejon obfitujący w strumienie (ok. 9 tysięcy), co powoduje, że tereny te są często nawiedzane przez powodzie. Poza wspólnymi ćwiczeniami z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi i urządzeń służących do przewidywania powodzi, projekt służył także stworzeniu systemu koordynacji działań strażaków i ratowników górskich po obu stronach granicy. Dodatkowo bieszczadzki GOPR zorganizował szkolenia w zakresie ratownictwa górskiego, dzieląc się z ukraińskimi kolegami wiedzą i doświadczeniem.   .

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2017 Ukraina

PR I

Wspólne działania polskich i ukraińskich strażaków i ratowników górskich. Ukraina 6 min polski

Kiedy wiecznie zielone zbocza Kilimandżaro w Tanzanii zaczęły się wylesiać, lokalne władze zakazały mieszkańcom okolicznych wiosek wycinania drzew na opał. Wtedy grupa ekologów z organizacji TEAKA znalazła sposób na pogodzenie potrzeb ludzi z ochroną przyrody Kilimandżaro. Odpowiedzią okazała się produkcja brykietów z biomasy. Kolejne wioski uczą się fachu, a niektórzy mieszkańcy zapowiadają, że to szansa na biznes dla całego regionu. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2017 Gruzja

PR I

Nowoczesne technologie w przewidywaniu zagrożeń powodziowych w Gruzji 6 min polski
w górę

Tagi