Polska pomoc

Rada do Spraw Zagranicznych

Rada UE jest głównym organem decyzyjnym Wspólnoty, w skład którego wchodzą przedstawiciele 27 państw członkowskich. Rada do Spraw Zagranicznych (FAC) jest jedną z dziesięciu formacji Rady. Podczas posiedzeń FAC przedstawiciele państw członkowskich uzgadniają stanowisko UE w zakresie polityki zagranicznej.

Dwa razy do roku (wiosną i jesienią) odbywa się sesja Rady z udziałem ministrów ds. rozwoju państw członkowskich UE.

FAC z udziałem ministrów ds. rozwoju 14 maja 2012 r., Bruksela

w górę

Tagi