Polska pomoc

Rada do Spraw Zagranicznych 14 maja 2012 r.

Rada do Spraw Zagranicznych z udziałem ministrów ds. rozwoju - 14 maja 2012 r., Bruksela

Dokumenty przyjęte:

1. Konkluzje Rady: Zwiększanie wpływu unijnej polityki rozwoju - Program działań na rzecz zmian (Council Conclusions: ‘Increasing the Impact of EU Development Policy: an Agenda for Change');

2. Konkluzje Rady: Przyszłe podejście do wsparcia budżetowego UE na rzecz państw trzecich (Council Conclusions: The Future Approach to EU Budget Support to Third Countries);

3. Konkluzje Rady: Raport UE za 2011 r. nt. Polityki Spójności na Rzecz Rozwoju (Council Conclusions: EU 2011 Report on Policy Coherence for Development);

4. Konkluzje Rady: raport za rok 2011 dla Rady Europejskiej dot. Celów Pomocy Rozwojowej (Council Conclusions: 2011 Annual Report to the European Council on Development Aid Targets);

5. Konkluzje Rady wsprawie odnowionego Partnerstwa na rzecz rozwoju między UE aregionem Pacyfiku (Council Conclusions on a renewed EU-Pacific Development Partnership);

6. Konkluzje Rady wsprawie zwiększenia odporności Rogu Afryki na kryzysy żywnościowe (Council Conclusions on Strengthening Resilience to Food Crises in the Horn of Africa).

Poza poprzedzonym dyskusją przyjęciem konkluzji Rada omówiła następujące kwestie:

  • Birma/Mjanma - skoordynowane podejście UE do udzielania pomocy rozwojowej;
  • Przygotowania do Konferencji ONZ RIO + 20;
  • Wspólne programowanie pomocy rozwojowej UE (faza pilotażowa);
  • Bezpieczeństwo żywnościowe w regionie Rogu Afryki.

 

w górę

Tagi