Polska pomoc

 

Trwają prace nad przeniesieniem do repozytorium informacji nt. zrealizowanych już projektów polskiej współpracy rozwojowej.
Repozytorium będzie systematycznie uzupełniane o dane znajdujące się obecnie w bazie wniosków konkursowych, a także o informacje nt. nowych projektów.

 

Przygotowanie do zimy uchodźców wewnętrznych z regionów Dniepropietrowska, Zaporoża oraz Charkowa

W ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Caritas Polska, planowane jest dostarczenie pomocy w zakresie przygotowania do zimy w trzech regionach wschodniej Ukrainy tj. obwodach zaporoskim, charkowskim i dniepropietrowskim.

Ogólnym celem projektu jest zabezpieczenie przed zimą w formie umożliwienia zakupów artykułów potrzebnych do przeżycia zimy dla 1 352 uchodźców. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Caritas Ukraina. Uchodźcy zostaną zaopatrzeni w ciepłą odzież, bieliznę, zimowe buty, materiały potrzebne do ogrzania pomieszczeń tj. grzejniki, węgiel, olej opałowy, drobne artykułu budowlane potrzebne do zabezpieczenia i izolacji domów przed zimą.