Polska pomoc

 

Promujmy mikroprzedsiębiorczość! Konkurs na mikroprzedsiębiorców roku w Gruzji.

Ze względu na brak oficjalnej definicji mikroprzedsiębiorcy i oficjalnych statystyk trudno jest podać dokładną liczebność tej grupy. Asocjacja Organizacji Mikropożyczkowych w Gruzji – lokalny partner wykonawcy projektu – szacuje na podstawie danych gruzińskiego urzędu statystycznego i informacji uzyskiwanych od swoich członków, iż w tym kraju jest ok. 400 000 mikroprzedsiębiorców (uwzględniając rolników produkujących na sprzedaż).

Sektor mikroprzedsiębiorstw i małych firm zatrudnia ok. 20% wszystkich aktywnych zawodowo Gruzinów. W wielu regionach, gdzie brak jest dużych firm, obok rolnictwa jest to jedyny dostępny sposób zatrudnienia. Jak do tej pory, decydenci niewiele uwagi poświęcali mikroprzedsiębiorcom i ich pozytywnemu wpływowi na gospodarkę kraju. Mikroprzedsiębiorcy mają często trudność z uzyskaniem kredytów, brakuje im wiedzy niezbędnej do prowadzenia firmy.

Projekt pomoże promować dobre praktyki i firmy osiągające sukces, co może zachęcić innych (zwłaszcza młode osoby i kobiety) do podejmowania działalności gospodarczej.  Zwróci też uwagę na rolę jaką odgrywają mikroprzedsiębiorcy w gospodarce, co może przełożyć się na zwiększenie liczby inicjatyw, w tym rządowych, mających na celu wspieranie mikroprzedsiębiorczości.

Promujmy mikroprzedsiębiorczość! Konkurs na mikroprzedsiębiorców roku w Gruzji.

Konkurs na mikroprzedsiębiorców roku w Gruzji realizowany wspólnie przez Fundację Microfinance Centre i gruzińską asocjację instytucji mikrofinansowych (Georgian Microfinance Association) miał przyczynić się do wzrostu mikro-przedsiębiorczości w Gruzji poprzez promowanie dobrych praktyk i wyróżnienie firm, którym udało się osiągnąć sukces. Jego celem było też zbudowanie potencjału gruzińskiego partnera projektu w promowaniu mikroprzedsiębiorczości poprzez przekazanie polskich doświadczeń związanych z organizacją konkursu, budowanie partnerstw z mediami i pozyskiwanie sponsorów. Laureatów planowano wyłonić w pięciu kategoriach: mikroprzedsiębiorca roku, najlepsza kobieta mikroprzedsiębiorca, najlepszy młody mikroprzedsiębiorca, najlepsze pro-społecznie mikroprzedsiębiorstwo, najlepsze innowacyjne mikroprzedsiębiorstwo.

Promujmy mikroprzedsiębiorczość! Konkurs na mikroprzedsiębiorców roku w Gruzji.

W ramach projektu zorganizowano wizytę studyjną w Warszawie, której celem było przekazanie wiedzy i doświadczeń Fundacji Microfinance Centre (MFC) oraz Fundacji Kronenberga w zakresie mikroprzedsiębiorstw. W wizycie uczestniczyły 2 osoby z asocjacji gruzińskiej, 2 osoby z Fundacji Kronenberga, 4 osoby z Fundacji MFC.

W Gruzji zorganizowano pierwszą edycję konkursu na mikroprzedsiębiorcę roku. Spośród 66 nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 5 laureatów. W gali konkursu uczestniczyło około 150 osób. Asocjacja gruzińska szacuje, że poprzez media i organizacje członkowskie informacja o konkursie mogła dotrzeć do około 50 000 osób.