Polska pomoc

Projekty administracji rządowej w 2018 r.

 

LP. NUMER WNISOKU WNIOSKODAWCA TYTUŁ PROJEKTU KRAJ KWOTA   DOFINANSOWANIA - I MODUŁ KWOTA DOFINANSOWANIA - II MODUŁ KWOTA DOFINANSOWANIA - III MODUŁ
1 219/2018 Ministerstwo Inwestycji i Rozowju Rozwój potencjału rozwojowego białoruskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie partnerów białoruskich w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości Białoruś 318   229,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2 85/2018 Ministerstwo   Spraw Wewnętrznych i Administracji Szkolenia na rzecz budowania potencjału oraz wzmacniania instytucjonalnego Policji Granicznej Gruzji Gruzja 300 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
3 28/2018/M3 Ministerstwo   Inwestycji i Rozowju Wzrost konkurencyjności ukraińskich regionów oraz rozwój polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej Ukraina 1 383   752,00 zł 1 683   101,00 zł 1 677   379,00 zł
4 208/2018 Ministerstwo   Finansów Wzmacnianie ukraińskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Ukraina 64 650,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
5     30/2018  Urząd   Komisji Nadzoru Finansowego Dalsze wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych Narodowego Banku Ukrainy. Ukraina 113 400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
6 31/2018 Kancelaria   Prezesa Rady Ministrów Staże dla przedstawicieli Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP  Ukraina 61 733,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
7     50/2018/M  Ministerstwo   Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe   – etap II” Ukraina 220 000,00 zł 430   000,00 zł 0,00 zł
8 90/2018 Ministerstwo   Spraw Wewnętrznych i Administracji Wzmacnianie potencjału kadrowego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy - kontynuacja Ukraina 470 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
SUMA 2 931   764,00 zł 2 113   101,00 zł 1 677   379,00 zł
w górę