Polska pomoc

Projekty administracji rządowej 2005

Ukraina

Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów Wykorzystanie doświadczeń polskich służb doradztwa rolniczego dla wspierania restrukturyzacji rolnictwa Ukrainy
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Opracowanie i wydanie informatora pt. "Polska Twój partner gospodarczy"
Komenda Główna Policji Problematyka etyki zawodowej, polityki antykorupcyjnej oraz praw człowieka w działaniach Policji państw demokratycznych.
Krajowe Centrum AIDS Szkolenie diagnostów z Ukrainy z technikami diagnostycznymi w zakresie wykrywania HIV i monitorowania terapii AIDS
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Pokolenie EURO 2012
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Zwiększenie zdolności administracji publicznej Ukrainy w zakresie polityki rozwoju gospodarczego
Ministerstwo Gospodarki i Pracy DRP Szkolenia dla Ukraińskich Służb Zatrudnienia z zakresu instytucjonalnej obsługi rynku pracy
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Wdrażania Programu Rozwoju Regionalnego Przekazanie doświadczeń przez DWPRR MGiP dotyczących przygotowywania i wdrażania programów rozwoju regionalnego
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, DPR Wsparcie administracji ukraińskiej w tworzeniu strategii rozwoju regionalnego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii Wzmocnienie ukraińskiej administracji weterynaryjnej na wzór polskiej Inspekcji Weterynaryjnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywności ukraińskiej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Staż dla pracowników średniego i wyższego szczebla ukraińskiej administracji rządowej (MSZ) w celu zapoznania ich z polskimi doświadczeniami z przygotowania instytucji i prawodawstwa polskiego do realizacji zadań związanych z integracją z UE
Ministerstwo Sprawiedliwości Wsparcie Ukrainy w procesie integracji ze Wspólnotami Europejskimi
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Międzynarodowe systemy oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie rozwoju małych i średnich firm przy wykorzystaniu środków pomocy publicznej
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stare Pole Wymiana doświadczeń w zakresie doradztwa rolniczego oraz jego wpływu na rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Ukraina w drodze do Unii Europejskiej
Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty Rola, zadania i organizacja niezależnego organu regulacyjnego rynku telekomunikacyjnego
Urząd Służby Cywilnej Udział 10 przedstawicieli kierownictwa ukraińskiej służby cywilnej w Studium Zarządzania Strategicznego
Urząd Służby Cywilnej Otwarty i konkurencyjny nabór do służby cywilnej

Mołdowa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Staż dla pracowników administracji rządowej Republiki Mołdowa w celu zapoznania się z polskimi doświadczeniami w integracji europejskiej

Angola

Państwowy Instytut Geologiczny Wprowadzenie angolskiego instytutu geologicznego w stosowanie nowoczesnych metod kartografii geologicznej

Wietnam

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza Stworzenie systemu udostępniania geologicznych obiektów przyrodniczych oraz identyfikacji procesów geologicznych stanowiących zagrożenie dla infrastruktury i ludności jako wsparcie rozwoju spoleczno-gospodarczego wybranych regionów Wietnamu

Autonomia Palestyńska

Agencja Rynku Rolnego Wsparcie w zakresie tworzenia systemu monitoringu wymiany handlowej z zagranicą, promocji artykulów rolnych i rolno-spożywczych oraz zarządzania nadwyżkami żywności z przeznaczeniem dla najuboższej ludności
w górę

Tagi