Polska pomoc

Projekt partnerski Polska – Federacja Rosyjska

Projekt partnerski Polska - Federacja Rosyjska
realizowany przez Collegium Civitas oraz Moskiewską Szkołę Studiów Politycznych

24 listopada 2006 r. miało miejsce uroczyste zakończenie projektu organizowanego przez Collegium Civitas oraz Moskiewską Szkołę Studiów Politycznych przy współfinansowaniu MSZ - Seminarium pt. „Reformy administracji publicznej i samorządu terytorialnego w Polsce".

W seminarium wzięli udział przede wszystkim młodzi deputowani do rad szczebla regionalnego i lokalnego Federacji Rosyjskiej, a także rosyjscy działacze organizacji pozarządowych oraz dziennikarze zajmujący się problematyką administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

Celem projektu było stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń w zakresie transformacji systemowej w Polsce oraz w Rosji w zakresie reformy administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

Pięciodniowe seminarium prowadzone w formie debat, dyskusji oraz okrągłych stołów odbyło się z udziałem wybitnych specjalistów w dziedzinie reformy administracji publicznej i samorządu terytorialnego, a także praktyków wykorzystania funduszy spójnościowych i strukturalnych UE. W seminarium brali udział przedstawiciele różnych szczebli administracji publicznej oraz działacze samorządowi.

Zarówno wykonawcy projektu, jak i biorący w nim udział słuchacze mają nadzieję na kontynuację projektu w następnych latach.

w górę

Tagi