Polska pomoc

Projekt Fundacji Simba Friends "Aktywizacja społecznosci Sega..."

"Aktywizacja społecznosci Sega - edukacja IT, ekorozwój"- relacja z realizacji projektu Fundacji Simba Friends.

W tym roku, dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Drużyna Simba Friends powróciła do Kenii realizować kolejny projekt w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2007.

Projekt „ Aktywizacja społeczności Sega - edukacja IT, ekorozwój", który jest częścią szerzej zakrojonego programu Sega Silicon Valley, zakłada wyposażenie kilku sal komputerowych
w wiosce Sega, stworzeniu ogólnodostępnego Centrum IT, przeprowadzenie licznych szkoleń z zakresu wiedzy informatycznej, obsługi komputera oraz oprogramowania komputerowego. Drużyna planuje także przeprowadzić cykl szkoleń środowiskowych oraz założyć szkółki leśne w placówkach edukacyjnych zlokalizowanych w wiosce.

Od 17 lipca ekipa Fundacji Simba Friends przebywa w Kenii. Jej pracownicy
i wolontariusze pozostaną w wiosce Sega do końca roku. Razem z lokalną społecznością będą realizować projekt, wymieniać się doświadczeniami, wiedzą i zdobytymi przez siebie umiejętnościami. Korzyść jest obustronna, sami mają nadzieję na to, że dowiedzą się jeszcze więcej o lokalnej społeczności, jaką w większości stanowi plemię Luo.

Oficjalne otwarcie projektu nastąpiło 25 lipca podczas spotkania z przedstawicielami szkół,
w których powstaną laboratoria komputerowe. Drużyna Simba Friends wzięła także udział w lokalnej barazie (suah: rada), w czasie której miała okazję podzielić się ze społecznością Sega informacjami dotyczącymi projektu. Wszyscy uczestnicy spotkań żywo reagowali na planowane w ramach projektu działania. Jeszcze bardziej zainspirował ich entuzjazm oraz otwarcie na współpracę dyrektorów, nauczycieli oraz dzieci z miejscowych szkół. Potwierdzeniem tego pozytywnego nastawienia jest m.in. udział reprezentantów szkół w spotkaniu w Kakamega (miasto oddalone o 150 km od Sega) zorganizowanym przez projektowego partnera Simba Friends - Computers For Schools Kenya. Pomimo dystansu na spotkaniu pojawili się wszyscy.

W tej chwili realizacja projektu przebiega w dobrym tempie, a co więcej w dobrej atmosferze. We wszystkich szkołach trwają prace związane z adaptacją sal przeznaczonych na laboratoria komputerowe. Powyższe prace zdołały zaangażować dyrekcję, nauczycieli, rodziców oraz dzieci uczęszczające do placówek. Wkrótce sale będą gotowe do instalacji komputerów.

Drużyna rozpoczęła także przygotowania do przeprowadzenia szkoleń z zakresu wiedzy IT.
W tym roku do Fundacji zgłosiło się kilku wolontariuszy, którzy będą wspierać jej działania edukacyjne na miejscu oraz rozwiązywać pojawiające się problemy dotyczące obsługi komputerów. Cieszy fakt, że Polacy, chcą pomagać w Afryce (Fundacja ma coraz więcej zgłoszeń wolontariuszy), poświęcając własny czas i dzieląc się umiejętnościami z innymi.

Przeczytaj relacje działaczy Fundacji Simba Friends z poszczególnych etapów realizacji projektu:

 


w górę

Tagi