Polska pomoc

Projekt „Polepszenie zaopatrzenia w wodę dla palestyńskich szkół”

20 grudnia 2006 r. w Al Ubeidyah koło Betlejem odbyła się uroczystość przekazania 3 zbiorników wodnych z oczyszczalniami wybudowanych z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP przez Polską Akcję Humanitarną. W uroczystości udział wzięli: Jego Ekscelencja Piotr Puchta, Przedstawiciel RP przy Autonomii Palestyńskiej, Salah Al-Taamerie, Gubernator Okręgu Betlejem, Hamdie Karakie - Dyrektor Departamentu Edukacji Okręgu Betlejem, Dr. Abed Al-Rahman Tamimi, Palestinian Hydrology Group oraz Janina Ochojska, prezes PAH. Obecni byli również przedstawiciele społeczności międzynarodowej OCHA, UNRWA, AIDA, Theater Day Productions oraz organizacji lokalnych: Shoroq Charitable Womens Society i Palestinian Medical Relief.

Piotr Puchta podkreślił fakt, że kraj, w którym narodziła się Solidarność jest teraz solidarny z innymi, potrzebującymi pomocy.  Dr. Tamimi powiedział, że woda oznacza życie, ale dla Palestyńczyków jest czymś więcej, daje im możliwość godnego życia. Janina Ochojska stwierdziła, że spełniło się jej marzenie - założenie misji pomocy w Palestynie. Pomoc humanitarna - woda i edukacja, mogą przyczynić się nie tylko do poprawy warunków życia, ale również do budowania pokoju. Liczymy na współpracę obu stron do budowania warunków do współistnienia.

Projekt „Polepszenie zaopatrzenia w wodę dla palestyńskich szkół" został zrealizowany w Dystrykcie Betlejem, położonym w południowej części Zachodniego Brzegu. Pomoc w postaci wybudowania zbiorników wodnych z oczyszczalniami została zrealizowana w 3 wybranych szkołach w wioskach Beit Sahuor, Al Ubeidyah oraz Nahaleen. Liczba ludności w tych wioskach wynosi ok. 33.000 (PCBS, 2006). Bezpośrednimi beneficjentami jest 1724 uczniów i 86 nauczycieli. Wartość projektu to 272 tys. PLN. Projekt zrealizowano we współpracy z Palestinian Hydrology Group.

Więcej o projekcie na naszej stronie:

w górę

Tagi