Polska pomoc

Programy stypendialne

Programy stypendialne są ważnym instrumentem polityki zagranicznej naszego kraju. Umożliwiają one zagranicznym studentom zdobycie wykształcenia i umiejętności, często niedostępnych w ich krajach. Ponadto dzięki pobytowi w Polsce osoby te mogą poznać tutejszą kulturę, język i zwyczaje, a także nawiązać znajomości, które będą procentowały w ich dalszym życiu zawodowym. Tym samym polityka stypendialna przyczynia się do budowania potencjału społeczno-gospodarczego krajów partnerskich.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansuje obecnie 2 programy stypendialne:

  1. Program Stypendialny im. Stefana Banacha

    Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz Krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan) poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Program umożliwia podjęcie studiów II stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNISW w obszarze nauk, takich jak: nauki ścisłe, przyrodnicze, techniczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne. Dodatkowo, obywatele Białorusi mają możliwość podjęcia studiów I stopnia na wszystkich kierunkach prowadzonych w szkołach nadzorowanych przez MNISW, z wyjątkiem kierunków filologicznych.

  2. Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza

    Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się (Angola, Chile, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Wietnam) poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Program umożliwia podjęcie studiów II stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNISW w obszarze nauk, takich jak: ścisłe, przyrodnicze, techniczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne.

Program stypendialny im. Stefana Banacha, Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza i inne programy stypendialne stanowią jedną z trzech inicjatyw flagowych polskiej współpracy rozwojowej, określonych w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej 2016-2020.

Więcej informacji o ofercie polskich szkół wyższych, ofercie stypendialnej, a także 5 powodów dla których warto rozpocząć studia w Polsce znajduje się na stronie http://www.go-poland.pl/ 

W sprawie możliwości udziału w Programie im. S. Banacha i Programie im. I. Łukasiewicza należy kontaktować się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, za pośrednictwem której programy są wdrażane: https://nawa.gov.pl/kontakt

 

w górę

Tagi