Polska pomoc

Program wieloletni - konsultacje społeczne

Informujemy, że rozpoczęte w lutym 2011 roku prace nad projektem wieloletniego programu dobiegają końca. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. 2011 Nr 234 poz. 1386) nałożyła na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek przygotowania wieloletniego programu współpracy rozwojowej, który precyzować będzie cele i obszary tematyczne oraz geograficzne polskiej współpracy rozwojowej oraz określi jej podstawowe zasady.

Projekt programu został opracowany na podstawie analizy dokumentów strategicznych i potrzeb krajów partnerskich. Prace prowadzone były z zaangażowaniem i wykorzystaniem wiedzy oraz doświadczenia przedstawicieli organów administracji rządowej, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, a także niezależnych ekspertów.

Projekt programu został równolegle przedstawiony do zaopiniowania przez Radę Programową Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych oraz poddany konsultacjom w obrębie administracji rządowej.

Uczestnikom poprzednich etapów konsultacji pragniemy podziękować za dotychczasową pracę i wkład w powstanie projektu wieloletniego programu oraz zachęcić do wzięcia udziału w rozpoczętych właśnie konsultacjach społecznych.

w górę

Tagi