Polska pomoc

Program polskiej pomocy zagranicznej 2008

Zapraszamy do zapoznania się z Programem polskiej pomocy zagranicznej 2008. W programie znajdują się informacje o planowanym podziale środków przeznaczonych na działania pomocowe prowadzone przez nasz kraj jak i wykaz instrumentów, przy pomocy których Polska pomoc zagraniczna będzie realizowana.

Zobacz "Program polskiej pomocy zagranicznej 2008"

w górę

Tagi