Polska pomoc

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego - podsumowanie pierwszego semestru

Wraz ze zbliżającym się końcem semestru zimowego roku akademickiego 2006/2007 warto podsumować pierwszą część Programu Stypendialnego im. K. Kalinowskiego skierowanego do studentów z Białorusi.

 Zadaniem programu jest pomoc studentom z Białorusi relegowanym z własnych uczelni lub uczniom, którym odmówiono dostępu do studiów wyższych ze względu na zaangażowanie w działalność na rzecz demokracji. Program został powołany w marcu 2006 r. na podstawie „Listu Intencyjnego" podpisanego m.in. przez Prezesa Rady Ministrów RP, Kazimierza Marcinkiewicza, przedstawiciela opozycji białoruskiej, Aleksandra Milinkiewicza oraz przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Uroczyste otwarcie miało miejsce 5 lipca 2006 r.

W roku akademickim 2006/2007 programem stypendialnym zostało objętych blisko 250 studentów, którzy uzyskali możliwość kontynuacji lub podjęcia studiów w Polsce. Studenci zostali zwolnieni z opłat za naukę, otrzymali stypendia i miejsca w domach akademickich. Brali także udział w trzymiesięcznym Kursie Przygotowawczym, podczas którego odbyli intensywny kurs języka polskiego, angielskiego i informatyki oraz uczestniczyli w wykładach i konwersatoriach z zakresu kultury i historii Białorusi oraz Polski. W sierpniu 2006 r. stypendyści odbyli dwutygodniowy objazd naukowy po Polsce (zwiedzali m.in. Gniezno, Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin, Białystok, Gdańsk, Toruń, Łódź oraz Częstochowę). W trakcie pierwszego roku studiów każdy ze stypendystów korzysta z opieki  tutora - opiekuna naukowego. Studenci otrzymali także zwrot kosztów poniesionych na zakup literatury naukowej z zakresu podjętych studiów.


Administracja Programu została powierzona Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

w górę

Tagi