Polska pomoc

Prezydencja w Radzie UE

Prezydencja, czyli Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej to trwający sześć miesięcy okres (1 stycznia - 30 czerwca lub 1 lipca - 31 grudnia), w którym dane państwo członkowskie przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej, jest gospodarzem unijnych wydarzeń i spotkań, odgrywa kluczową rolę w większości obszarów działania UE.

Zobacz relację z przebiegu VI Europejskich Dni Rozwoju zorganizowanych podczas polskiego Przewodnictwa w Radzie UE.

W zastępstwie Wysokiego Komisarza do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Minister Spraw Zagranicznych państwa sprawującego prezydencję może reprezentować UE na arenie międzynarodowej. Przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony przedstawiciel prezydencji stawał się automatycznie przewodniczącym Rady Europejskiej.

Prezydencja jest pełniona rotacyjnie w ustalonej wcześniej kolejności. Polska Prezydencja przypadła na drugą połowę 2011 r. Trzy państwa sprawujące kolejno Przewodnictwo w Radzie UE tworzą tzw. Trio Prezydencji, które opracowuje wspólny, 18-miesięczny program działań. Polska tworzyła trio wspólnie z Danią i Cyprem.

Kalendarz przewodnictwa w Radzie od początku XXI w. przedstawia się następująco:

2001: Szwecja, Belgia

2002: Hiszpania, Dania

2003: Grecja, Włochy

2004: Irlandia, Holandia

2005: Luksemburg, Wielka Brytania

2006: Austria, Finlandia

2007: Niemcy, Portugalia

2008: Słowenia, Francja

2009: Republika Czeska, Szwecja

2010: Hiszpania, Belgia

2011: Węgry, Polska

2012: Dania, Cypr

2013: Irlandia, Litwa

2014: Grecja, Włochy

2015: Łotwa, Luksemburg

2016: Holandia, Słowacja

2017: Malta, Wielka Brytania

2018: Estonia, Bułgaria

2019: Austria, Rumunia

2020: Finlandia, Niemcy

w górę

Tagi