Polska pomoc

Prezentacja Raportu UNDP o Rozwoju Społecznym 2007

27 listopada 2007 w Pałacyku MSZ przy ul. Foksal w Warszawie odbyła się Konferencja Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca Raportu UNDP o Rozwoju Społecznym 2007: „Przeciw zmianom klimatycznym: solidarność w podzielonym świecie".

W ostatnim czasie problematyce ochrony klimatu poświęca się coraz więcej uwagi. Tegoroczną Pokojową Nagrodę Nobla dostali działający przy ONZ Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) i były wiceprezydent USA Al Gore. W XXI wieku globalne ocieplenie dyktuje warunki rozwoju społecznego na świecie. Zaniechania wobec coraz bardziej odczuwalnych konsekwencji zmian klimatycznych powodują zahamowanie rozwoju, a tym samym zaprzepaszczenie dotychczasowych wysiłków międzynarodowych podjętych na rzecz walki z ubóstwem. To właśnie najbiedniejsze kraje i ich mieszkańcy najdotkliwiej odczuwają skutki spowodowanych działalnością człowieka katastrof pogodowych, choć w najmniejszym stopniu się do nich przyczyniają. Żaden kraj, bogaty czy też biedny, nie jest odporny na konsekwencje globalnego ocieplenia.


Tegoroczny Raport szczególnie zwraca uwagę na wyżej wymienione kwestię, podkreślając konieczność przejęcia inicjatywy przez kraje wysoko rozwinięte w kwestii redukcji emisji gazów cieplarnianych, opracowania skutecznego programy handlu emisjami, regulacji polityk energetycznych oraz międzynarodowej współpracę w zakresie finansowania technologii niskowęglowych. Autorzy raportu zwracają także uwagę na brak realizacji przez kraje wysokorozwinięte ustaleń Protokołu z Kioto
oraz apelują do tych krajów o priorytetowe uwzględnienie działań przystosowawczych w programach na rzecz ograniczenia ubóstwa.

Konferencja rozpoczęła się prezentacją filmu o zmianach klimatu na ziemi i ich skutkach, po której Pan Jerzy Pomianowski, Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, mówił na temat: „Polskiej pomocy rozwojowej w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatycznym". Raport UNDP o Rozwoju Społecznym 2007 przedstawi prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, członek Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC). Udział w konferencji brała także Pani Anna Darska-Szefowa Przedstawicielstwa Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce, Pan Wojciech Stępniewski-WWF oraz Pan Przemysław Czajkowski-UNDP.

Zobacz program konferencji.

 

w górę

Tagi