Polska pomoc

Premier Beata Szydło reprezentowała Polskę na Światowym Szczycie Humanitarnym

W poniedziałek, 23 maja br. Prezes Rady Ministrów, Pani Beata Szydło wzięła udział w pierwszym w historii Światowym Szczycie Humanitarnym ONZ w Stambule. Pani Premier towarzyszył Pan Konrad Szymański, Sekretarz Stanu ds. europejskich w MSZ oraz Pani Joanna Wronecka Podsekretarz Stanu ds. współpracy rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej w MSZ.

Polska jako członek-założyciel ONZ przywiązuje dużą wagę do realizacji jej celów. Jednym z nich jest rozwiązywanie – w drodze współpracy – problemów międzynarodowych, szczególnie tych o charakterze humanitarnym – powiedziała Prezes Rady Ministrów na sesji plenarnej rozpoczynającej obrady w ramach Szczytu.

Celem wydarzenia jest potwierdzenie międzynarodowej solidarności z ofiarami konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych oraz podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia mechanizmów międzynarodowego systemu pomocy humanitarnej w obliczu gwałtownie narastających kryzysów humanitarnych na świecie oraz w odpowiedzi na wyzwania, przed którymi staje system międzynarodowej pomocy humanitarnej.

W świetle naszych doświadczeń możemy z całą siłą podkreślić, że budowanie samodzielności i niezależności państw i społeczeństw ma znaczenie fundamentalne i jest najskuteczniejszym narzędziem do przeciwdziałania niepokojom i kryzysom. Premier Szydło podkreśliła ponadto, że działania Polski w walce z kryzysami humanitarnymi powinny skupić się na bezpośrednim wspieraniu państw dotkniętych kryzysami humanitarnymi.

W ramach Szczytu Premier spotkała się ponadto z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych uczestniczących w wydarzeniu – Polską Akcją Humanitarną, Polską Misją Medyczną oraz Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej. 

Szczyt, oprócz szefów państw i rządów oraz reprezentantów niższego szczebla, zgromadził przedstawicieli międzynarodowej społeczności humanitarnej, wyspecjalizowanych organizacji międzynarodowych, środowiska pozarządowego, naukowego oraz sektora prywatnego. Celem zaplanowanych spotkań jest znalezienie skutecznych rozwiązań problemów związanych z bezprecedensowo wysoką liczbą osób dotkniętych skutkami konfliktów zbrojnych oraz katastrof naturalnych.

w górę

Tagi