Polska pomoc

Posiedzenie Rady ds. Zagranicznych UE

W Brukseli 12 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Zagranicznych UE z udziałem ministrów ds. rozwoju, na którym ministrowie dyskutowali na temat przyszłej agendy rozwojowej po 2015 r. (post-2015), migracji w unijnej współpracy rozwojowej, oraz równości płci. Tematem lunchu z udziałem komisarza ds. Pomocy Humanitarnej i Zarządzania Kryzysami i jednocześnie Koordynatora Unii Europejskiej ds. Eboli, Christosa Stylianidesa, było średnio- i długoterminowe wsparcie na rzecz odbudowy krajów objętych kryzysem w związku z wirusem ebola.

Podczas debaty nt. agendy post-2015 Ministrowie podkreślali konieczność działań na rzecz przezwyciężenia tradycyjnego podziału na kraje Północy i Południa, znaczenie mocnej unijnej koordynacji i konstruktywnego zaangażowania się UE w rozpoczynające się negocjacje poprzez intensywne kontakty z partnerami, w tym również z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. Reprezentujący Polskę Stały Przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej, ambasador Marek Prawda, zwrócił uwagę, że „ODA to podstawowe narzędzie wsparcia rozwoju najbiedniejszych państw, ale musimy mieć na uwadze szereg instrumentów pomocy (finansowych i niefinansowych), które również mają wpływ na rozwój”. Odnosząc się do opublikowanego w dniu 4 grudnia br. Raportu Syntetycznego Sekretarza Generalnego NZ „The Road to Dignity by 2030” dodał również, że „Polska z zadowoleniem przyjmuje miejsce, jakie w Raporcie Sekretarza Generalnego zajmują kwestie dobrego rządzenia, praw człowieka i demokracji”.

Łotwa poinformowała, że równość płci i awans społeczny kobiet będzie jednym z priorytetów łotewskiego przewodnictwa, a Rada wysłuchała informacji Komisji Europejskiej nt. przygotowań kolejnego Planu Działań na rzecz Równości Płci (GAP II). Wskazano, że UE odgrywa kluczową rolę w promocji równości płci w polityce rozwojowej, włączając te kwestie do agendy dialogu z krajami partnerskimi. Kwestia ta będzie również jednym z głównych tematów Europejskiego Roku Rozwoju 2015.  

w górę

Tagi