Polska pomoc

Porozumienie o utworzeniu programu telewizyjnego TV Białoruś

23 kwietnia 2007 r. między Ministrem Spraw Zagranicznych a Telewizją Polską S.A. podpisane zostało porozumienie o utworzeniu programu telewizyjnego TV „Białoruś". TV Białoruś wspierać będzie prawo społeczeństwa białoruskiego do realizacji jego demokratycznych, społecznych i kulturalnych potrzeb, w tym do obiektywnej informacji o Białorusi i świecie, oraz promować sąsiedzkie stosunki między Polską a Białorusią. Programy TV „Białoruś", nadawane głównie w języku białoruskim, będą swoją tematyką obejmowały szeroki zakres zagadnień, m.in. politykę krajową i zagraniczną, gospodarkę, kulturę i historię. Dzięki korespondentom działającym na terenie Białorusi, TV „Białoruś" poruszać będzie tematy aktualne dla jej odbiorców. Emisja programu odbywać się będzie drogą satelitarną.

w górę

Tagi