Polska pomoc

Pomoc w liczbach - Rok 2006

W 2005 r. w dyspozycji MSZ znajdowało się 18 mln PLN, przeznaczone na zewnętrzne działania pomocowe. Przekazanie na ten cel 85 mln PLN w 2006 r., daje możliwość zwiększenia zakresu pomocy oraz dalszego rozszerzenia listy podmiotów ubiegających się o środki pomocowe, a także rozszerzenia listy krajów priorytetowych.

W związku z członkostwem w Unii Europejskiej nasz kraj przyjął na siebie zobowiązania międzynarodowe dotyczące wielkości pomocy rozwojowej oraz jej jakości. Środki na pomoc rozwojową będą rosnąć systematycznie, tak, aby w 2010 r. Polska osiągnęła współczynnik Oficjalnej Pomocy Rozwojowej do PNB na poziomie 0,17%, a do 2015 na poziomie 0,33%.

w górę

Tagi