Polska pomoc

Pomoc w liczbach - Rok 2004

W 2004 r. polska pomoc rozwojowa uległa znacznemu zwiększeniu w porównaniu z latami poprzednimi. Zgodnie z danymi, które zostały przekazane do MSZ przez instytucje rządowe realizujące działania pomocowe, w 2004 r. Polska przeznaczyła na wsparcie rozwoju krajów rozwijających się i w okresie transformacji 137,3 mln USD, co stanowi równowartość 501,1 mln PLN .

Z powyższej kwoty 117,3 mln USD (428,0 mln PLN) zostało przekazane na tzw. Oficjalną Pomoc Rozwojową (ang. Official Development Assistance - ODA), przede wszystkim dla krajów rozwijających się. 20 mln USD (73,1 mln PLN) zostało natomiast przekazanych na tzw. Pomoc Oficjalną (ang. Official Aid - OA), głównie dla krajów w okresie transformacji.

 

 USDPLN
Całość137,3 mln501,1 mln
Oficjalna Pomoc Rozwojowa117,3 mln 428,0 mln
Pomoc Oficjalna20 mln73,1 mln
w górę

Tagi