Polska pomoc

Pomoc medyczna dla Irackiego Kurdystanu

W niektórych regionach Irackiego Kurdystanu, m.in. w prowincji Diyala, w dystrykcie Khanaqeen, okręgu Kolay, opieka medyczna jest bardzo ograniczona. Brak transportu lokalnego uniemożliwia mieszkańcom odległych miejscowości dotarcie do oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów szpitala położonego w dystrykcie Khanaqeen. Polska Misja Medyczna (PMM), bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w niesieniu pomocy humanitarnej, realizuje w tym regionie od 2016 r. projekt pomocy medycznej i wsparcia promocji przestrzegania zasad higieny.  

Realizowany w 2017 r. projekt zakłada kontynuację i dalsze finansowanie pracy działających już w okręgu Kolay dwóch klinik mobilnych. Okręg Kolay liczy 33 wioski, zamieszkane obecnie przez ponad 3986 rodzin. Jedna klinika mobilna wizytuje 22 wioski w ciągu miesiąca, jedną w każdy dzień roboczy. Uruchomienie drugiej kliniki w 2016 roku i kontynuacja jej pracy w roku 2017 pozwala na zapewnienie opieki medycznej w każdej wiosce co najmniej raz na miesiąc. Mieszkańcy zawsze są uprzedzeni o wizycie klinki przez muhtara, czyli wójta. Lekarz ma zawsze przygotowane stanowisko do pracy, a kolejka pacjentów ustawia się natychmiast, gdy tylko pracownicy kliniki pojawią się na podwórku domu muhtara. Mobilna klinika, w tym lekarz, promotorka higieny i pielęgniarka przez kilka godzin zajmują się badaniem pacjentów, szkoleniem z zakresu higieny i unikania chorób bakteryjnych. Klinika kończy pracę przed zachodem słońca, tak, by bezpiecznie wrócić do miasta. Ważne jest, że lekarzem w jednej z dwóch klinik mobilnych jest kobieta - Kurdyjka, która może badać i diagnozować dziewczynki i kobiety.

Kolejnym działaniem w projekcie jest wyposażenie szpitala w Khanaqeen w nowy gabinet stomatologiczny oraz zaangażowanie dwóch dentystów z Polski w celu przeszkolenia i wspólnej pracy z lokalnymi dentystami w szpitalu Khanaqeen. Szpital obsługuje 250 000 populacji dystryktu Khanaqeen, w tym 110 000 przesiedlonych oraz osoby przysyłane z obozów dla uchodźców znajdujących się na terenie Diyala. W żadnym z obozów dla uchodźców nie ma gabinetu stomatologicznego, pacjenci są przewożeni do szpitala w Khanaqeen. Szpital posiada tylko jeden fotel stomatologiczny, w którym na zmianę pracuje 2 dentystów.

Dodatkowo, w ramach projektu kontynuowane są działania z 2016 r. na rzecz promocji higieny, prowadzone przez zespół edukatorów higieny w obozie dla uchodźców Alwand 1. W obozie przebywa 850 rodzin, blisko 3940 osób, uciekinierów z terenów w Iraku, głównie graniczących z Syrią, które zajęło ISIS.

Projekt "Wsparcie podstawowej opieki medycznej, stomatologii i poprawa warunków higienicznych w prowincji Diyala dla uchodźców wewnętrznych i ludności lokalnej" jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

w górę

Tagi