Polska pomoc

Pomoc humanitatrna dla Republiki Mołdowy

W związku z tegoroczną suszą, rząd polski przeznaczył 1 mln PLN na pomoc humanitarną dla Republiki Mołdowy.

Klęska żywiołowa, która dotknęła aż 84% powierzchni wszystkich ziem uprawnych na terenie kraju, doprowadziła do kryzysowej sytuacji w rolnictwie Mołdowy oraz destabilizacji bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Eksperci odnotowali rekordowe rozmiary suszy; zarówno zbiory jak i plony wielu roślin uprawnych Mołdowy (słonecznika, kukurydzy, buraka cukrowego) są najniższe od 60 lat. Poważne straty przewiduje się także z powodu niemożności dokonania jesiennego zasiewu ze względu na nadmierne wysuszenie gleby.

W obliczu klęski została powołana specjalna Komisja ds. Sytuacji Nadzwyczajnej, podległa Premierowi Republiki Mołdowy, mająca za zadanie bieżące analizowanie sytuacji żywnościowej kraju oraz koordynowanie akcji pomocowej.

Środki na pomoc humanitarną pochodzą z rezerwy budżetu państwa administrowanej przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ.

w górę

Tagi