Polska pomoc

Pomoc humanitarna dla poszkodowanej w trzęsieniu ziemi ludności Chin

Minister Spraw Zagranicznych Pan Radosław Sikorski podjął decyzję o udzieleniu pomocy humanitarnej dla ludności poszkodowanej w wyniku trzęsienia ziemi w Chinach. Pomoc w wysokości równowartości 100 tys. USD (220 tys. PLN) zostanie przekazana na akcję pomocy humanitarnej prowadzoną przez Chińskie Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża.

Trzęsienie ziemi, najsilniejsze od ponad 30 lat, miało miejsce 12 maja br. Największe straty odnotowano w prowincji Syczuan, gdzie wstrząs osiągnął siłę 7.8 w skali Richtera. Poszkodowane są także inne prowincje, m.in.: Shaanxi, Gansu, Junnan oraz miasto Czungking. Liczba ofiar stale rośnie, według najnowszych informacji zginęło blisko 10 tys. osób. Działania pomocowe są dodatkowo utrudnione przez bardzo złe warunki pogodowe oraz zniszczoną infrastrukturę transportową.

MSZ było zaangażowane w pomoc humanitarną dla ludności Chin również w roku ubiegłym. W 2007 r. wyasygnowano kwotę 105 tys. PLN na pomoc humanitarną dla ludności Chin poszkodowanej w powodziach. Środki finansowe zostały przekazane za pośrednictwem Chińskiego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, które przeznaczyło je na odbudowę zniszczonych podczas powodzi szkół oraz stacji opieki medycznej.

w górę

Tagi