Polska pomoc

 

Pomoc humanitarna dla osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie

W ramach wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz trzech organizacji pozarządowych – Caritas Polska, Polskiego Czerwonego Krzyża, Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Zakonu Maltańskiego Polska w czerwcu 2015 r. zorganizowany został transport pomocy rzeczowej do Obwodu Zaporoskiego oraz miasta Mariupol na Ukrainie.

W skład transportu weszło 150 ton pomocy rzeczowej obejmującej paczki żywnościowe, środki higieniczne, w tym zestawy dla niemowląt, przybory szkolne dla dzieci z myślą o rozpoczynającym się po wakacjach roku szkolnym, śpiwory, koce, łóżka polowe, a także środki opatrunkowe i najpotrzebniejsze leki.

Pomoc humanitarna dla osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie

Projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna we współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Uchodźcom w Zaporożu koncentrował się na udzieleniu medycznego wsparcia rzeczowego osobom wewnętrznie przesiedlonym na Ukrainie. Polska Misja Medyczna zakupiła i rozdystrybuowała leki, materiały opatrunkowe, materiały higieniczne, medyczne materiały jednorazowe oraz środki do oczyszczania wody pitnej.

Pomoc humanitarna dla osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie

W projekcie osiągnięto bezpośredni rezultat jakim było przekazanie medycznej pomocy rzeczowej osobom wewnętrznie przesiedlonym przebywającym w Zaporożu. Polska Misja Medyczna przekazała lokalnemu partnerowi Zaporoskiemu Miejskiemu Kongresowi Inwalidów następujące produkty: 240 opakowań niezbędnych leków oraz 160 opakowań płynów infuzyjnych. Ponadto przekazano duże ilości materiałów opatrunkowych i jednorazowych, 10 statywów na kroplówki, 600 opakowań pieluch dla dzieci i dorosłych oraz 190 opakowań tabletek do uzdatniania wody pitnej, które pozwolą na oczyszczenie 235 389 metrów sześciennych wody.

Partner lokalny w porozumieniu ze Szpitalem Miejskim w Zaporożu przejął zadania dystrybucji materiałów wśród lokalnych ośrodków medycznych oraz bezpośrednio wśród uchodźców. W Zaporożu zarejestrowanych było w okresie realizacji projektu 62 000 uchodźców, wśród nich wiele kobiet i dzieci. Dzięki przekazanej pomocy punkty medyczne w regionie otrzymały niezbędne leki, podstawowe materiały jednorazowe, a rodziny oraz kobiety w ciąży materiały higieniczne.