Polska pomoc

Pomoc humanitarna dla mieszkańców Gazy

W związku z dramatyczną sytuacją humanitarną w Strefie Gazy Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, odpowiadając na apel ogłoszony przez Agencję Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), przekazało kwotę 250 000 EUR na pomoc najbardziej poszkodowanym mieszkańcom Autonomii Palestyńskiej.

Niezależnie od powyższej wpłaty Polska, śladem lat ubiegłych, będzie wspierać Autonomię Palestyńską w ramach dwustronnej współpracy rozwojowej. Na ten cel przeznaczono w 2009 r. kwotę 1,5 mln PLN.

w górę

Tagi