Polska pomoc

Pomoc humanitarna dla mieszkańców Birmy

Minister Spraw Zagranicznych podjął decyzję o udzieleniu pomocy humanitarnej dla ludności poszkodowanej w wyniku uderzenia cyklonu Nargis w Birmie. Pomoc w wysokości 0,5 mln PLN zostanie przekazana na działania UNICEF, który koordynuje międzynarodową akcję niesienia pomocy. Przekazanie środków międzynarodowej organizacji koordynującej stanowi najszybszy sposób przekazania polskiego wsparcia ludności Birmy. UNICEF rozpoczął już akcję szacowania potrzeb oraz wstępnego udzielania pomocy humanitarnej. Ponadto posiada zapasy materiałów pierwszej potrzeby rozlokowane w regionie i planuje pilne dodatkowe dostawy.

Działania pomocowe dla Birmy podjęły także inne państwa i organizacje. W dniu 6 maja br. Komisja Europejska wydała komunikat o przeznaczeniu 2 mln EUR  na pomoc humanitarną dla Birmy.  

Cylkon Nargis uderzył w Birmę w nocy z 2 na 3 maja br. W wyniku uderzenia zginęły dziesiątki tysięcy osób a kolejne tysiące uważa się za zaginione. Największe zniszczenia odnotowano do tej pory w prowincjach nadmorskich, w szczególności w położonym w delcie rzeki Irawadi mieście Bogolay.

W Programie polskiej pomocy zagranicznej na rok 2008 przewidziano 7 mln PLN na działania z zakresu pomocy humanitarnej. Do tej pory z kwoty wydatkowano 200 tys. PLN na pomoc humanitarną dla Kenii oraz Kirgistanu. Dodatkowo wpłaty zostały zaplanowane na wsparcie Centralnego Funduszu Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych (CERF) - w wysokości 1,5 mln PLN.

w górę

Tagi