Polska pomoc

Pomoc humanitarna dla Ukrainy

Katastrofalna powódź, do której doszło pod koniec lipca na zachodzie Ukrainy w obwodach lwowskim, iwanofrankowskim, zakarpackim, czerniowieckim i winnickim przyniosła straty ludzkie oraz ogromne zniszczenia. Według najnowszych danych zginęło ponad 30 osób. Uszkodzeniu lub zniszczeniu uległa m.in. infrastruktura transportowa, m.in. mosty, a także kilkaset kilometrów dróg oraz linii kolejowych.

W związku z tragicznymi skutkami wydarzenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekaże ukraińskiemu rządowi pomoc finansową w wys. 1,5 mln PLN.

Dodatkowo akcję ratowniczą prowadzą na Ukrainie dwie jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

w górę

Tagi