Polska pomoc

Pomoc humanitarna dla Sudanu

W wyniku konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na kwotę 1 mln PLN (360 tys. USD) Fundacja Polska Akcja Humanitarna otrzymała dotację na realizację projektu z zakresu pomocy humanitarnej. Beneficjentem projektu była w szczególności ludność znajdująca się w obozach dla uchodźców w Zachodnim Darfurze.

W ramach projektu wybudowano 20 studni głębinowych w dystrykcie Kulbus, które umożliwiły dostęp do wody pitnej około 15 tys. osób, z czego około 50% stanowią osoby wewnętrznie przesiedlone (Internally Displaced Persons, IDPs). Polska Akcja Humanitarna realizowała projekt wspólnie z lokalną organizacją SUDO.

w górę

Tagi