Polska pomoc

Pomoc humanitarna dla Meksyku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński zdecydował o przekazaniu z budżetu Kancelarii Prezydenta RP 100 tys. PLN (36 tys. USD) na rzecz pomocy poszkodowanej w powodziach ludności Meksyku. Środki pieniężne zostały przekazane na specjalne konto Caritas Polska.

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, za pośrednictwem Krajowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża w Meksyku,  przekazało kolejne 265 tys. PLN (95 tys. USD) pomocy humanitarnej.


w górę

Tagi