Polska pomoc

Pomoc humanitarna dla Korei Północnej

Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych Polska przekaże Korei Północnej pomoc humanitarną w wysokości 50 tys. USD w odpowiedzi na apel władz Korei skierowany do społeczności międzynarodowej w związku z tragicznymi w skutkach powodziami.

Powodzie doprowadziły do wysokich strat ludzkich i materialnych - 63 tys. rodzin, głównie na południu kraju, zostało pozbawionych dachu nad głową, ponad 30 tys. domów zostało zniszczonych. Opady spowodowały też uszkodzenie części infrastruktury, w tym linii kolejowych, mostów, dróg i linii energetycznych. Zalana została część pól uprawnych, co jest tym poważniejsze, że Korea Północna ma poważne problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego swoim mieszkańcom.

Polska pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem Światowej Organizacji Zdrowia.

Środki na pomoc humanitarną pochodzą z rezerwy budżetu państwa administrowanej przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ.

w górę

Tagi