Polska pomoc

Pomoc humanitarna dla Chin

 

Zgodnie z oficjalnymi danymi tragiczne powodzie w Chinach dotknęły około 82 miliony osób, ewakuowano około 5 mln ludzi w kilku prowincjach. Przekazana przez Polskę pomoc humanitarna w wysokości 40 tys. USD przekazana zostanie za pośrednictwem Chińskiego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża. Czerwony Krzyż wystąpił o środki, które zamierza przeznaczyć na odbudowę szkół zniszczonych podczas powodzi. Przekazana przez Polskę pomoc finansowa pokryje koszty budowy nowej szkoły oraz na odbudowy jednego zniszczonego budynku. Chińskie Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża prowadzi specjalną akcję pomocy dla poszkodowanej ludności w blisko 100 wsiach.

Środki na pomoc humanitarną pochodzą z rezerwy budżetu państwa administrowanej przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ.

w górę

Tagi