Polska pomoc

Pomoc dzieciom w Syrii

 

Projekt skierowany był do niepełnosprawnych dzieci, głównie ofiar wybuchów min, pozostających pod opieką ośrodka zdrowia w Khan Arnabeh, w strefie nadzorowanej przez UNDOF. Region ten należy do najbiedniejszych w Syrii. Sytuację jego mieszkańców dodatkowo utrudnia fakt, iż wiele rodzin zostało po ustanowieniu strefy rozdzielenia na Wzgórzach Golan 1973 r. odłączonych od swoich bliskich tymczasową granicą między Syrią a Izraelem. Miejscowi rolnicy, którzy mieszkają po stronie syryjskiej, nie mogą w pełni wykorzystywać należącej do nich ziemi uprawnej z uwagi na znajdujące się tam od lat 70-tych miny. Bardzo często, w trakcie akcji rozminowywania lub przy okazji zwykłych prac polowych, okaleczeniu ulegają ludzie, wśród nich wiele dzieci. Ponieważ odpowiednie służby socjalne nie są w stanie sprostać rosnącym potrzebom, placówka w Damaszku, wspólnie ze stacjonującym na Wzgórzach Golan Polskim Kontyngentem Wojskowym, zakupiła dla miejscowego ośrodka zdrowia (w Khan Arnabeh) 28 dziecięcych i młodzieżowych wózków inwalidzkich.

                                                     

w górę

Tagi