Polska pomoc

Polska przekaże namioty dla ofiar trzęsienia ziemi w Chinach

Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o udzieleniu pomocy humanitarnej ofiarom trzęsienia ziemi, które nawiedziło Chińską Republikę Ludową w maju bieżącego roku.

Na podstawie dokonanej przez Sztab Generalny WP analizy możliwości wydzielenia z zasobów Sił Zbrojnych RP odpowiednich środków materiałowych, zdecydowano o nieodpłatnym przekazaniu 160 kompletów sześcioosobowych namiotów. W ocenie organizatorów akcji pomocowej obecnie najważniejszą kwestią jest zapewnienie schronień dla ludności poszkodowanej w trzęsieniu ziemi.

Namioty te zostaną przekazane za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża, który we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych dostarczy je w rejony objęte katastrofą. Nieodpłatny przewóz pomocy humanitarnej z Polski do Chin samolotem rejsowym w dniu 4 czerwca br. zapewniają Polskie Linie Lotnicze LOT.

 

w górę

Tagi