Polska pomoc

Polska pomoc dla uchodźców palestyńskich w Libanie

25 czerwca 2006 r. przedstawiciel Ambasady RP w Bejrucie przekazał Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) pomoc humanitarną w imieniu rządu polskiego. Polska pomoc stanowiła reakcję na pogarszającą się sytuację uchodźców palestyńskich oraz odpowiedź na prośbę Premiera Republiki Libańskiej, Pana Fouada Siniora.

Od czasu rozpoczęcia konfliktu zbrojnego pomiędzy Izraelem a siłami Hezbollahu w połowie
2006 r., sytuacja uchodźców palestyńskich znacznie się pogorszyła, tak w sferze materialnej, jak i bezpieczeństwa osobistego. Polska pomoc dociera do potrzebujących w regionie od pierwszych miesięcy kryzysu.

w górę

Tagi